Wzory Wniosków o Przyznanie Pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” wersja 7.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania wersja 7. (03.07.2013 r.) Aktualizacja Instrukcji: 29.04.2014 r.

Rodzaj pliku : zip

2013-07-08
pobierz

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” wersja 6.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania wersja 6z. 09.11.2012 r. Aktualizacja Instrukcji: 28.11.2012 r.

Rodzaj pliku : zip

2012-11-09
pobierz

„Odnowa i rozwój wsi”

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania 27.09.2010 r.

Rodzaj pliku : zip

2010-09-27
pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy następcy prawnego

Dotyczy działań: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Odnowa i rozwój wsi, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Formularz wniosku następcy o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania.

Rodzaj pliku : zip

2012-04-19
pobierz

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”(wersja 9z) wraz z Instrukcją

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”(wersja 9z) oraz Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (wersja 9z). Aktualizacja Instrukcji: 29.04.2014 r.

Rodzaj pliku : zip

2013-08-20
pobierz

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 16.11.2012 r. Aktualizacja Instrukcji: 25.02.2013 r.

Rodzaj pliku : zip

2012-11-16
pobierz

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Formularz wniosku o przyznanie pomocy „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wraz z instrukcją wypełniania, obowiązujący od 21.07.2011 r. Wersja z 08.09.2011r.

Rodzaj pliku : zip

2011-09-08
pobierz

Formularz wniosku następcy o przyznanie pomocy „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Formularz wniosku następcy o przyznanie pomocy „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wraz z instrukcją wypełniania,

Rodzaj pliku : _list2011

2011-11-04
pobierz

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania. Obowiązujący od 21.07.2011 r. Wersja z 05.08.2011r.

Rodzaj pliku : zip

2011-08-05
pobierz

Wniosek o zaliczkę wraz z instrukcją

Wniosek o zaliczkę dla Beneficjentów działań: 121, 123 , 311, 312, 413, 421 oraz 431 PROW 2007-2013. 17.05.2010 r.

Rodzaj pliku : zip

2010-05-17
pobierz

„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" WoPP obowiązujący od 07.07.2011 r.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” wraz z instrukcją wypełniania. Obowiązujący od 07.07.2011 r.

Rodzaj pliku : zip

2011-08-03
pobierz

„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”

Formularz wniosku o przyznanie pomocy „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” wraz z instrukcją wypełniania. Obowiązujący od 20.07.2010 r.

Rodzaj pliku : zip

2010-08-13
pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją dla działania Odnowa i rozwój wsi

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją dla działania Odnowa i rozwój wsi 17.05.2010 r.

Rodzaj pliku : zip

2010-05-17
pobierz