Aktualizacja - Instrukcja wypełniania WoP na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - z dnia 31.05.2017 r.

01 cze 2017 7:00 Autor: Piotr Jarocki

Szanowni Państwo,

Publikujemy zaktualizowane instrukcje i pliki pomocnicze dotyczące operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

• Zaktualizowana w dniu 31.05.2017r. „Instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej",
• Załącznik nr 3 "Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu" (przykładowy wzór),
• Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu.

Jednocześnie informujemy, że inne dokumenty dotyczące działania 19.2 znajdują się w zakładce właściwej dla danego działania oraz w dziale "Dokumenty do pobrania".