SZKOLENIA

Szkolenia z zakresu działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Przykłady uchybień w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Szkolenia dla Lokalnych Grup Działania

Szkolenie - "Rola administracji szczebla powiatowego w realizacji PROW 2007-2013"

Wiadomości

2014-04-14
więcej
2014-04-14
więcej
2014-04-11
więcej
2014-03-18
więcej
2014-03-18
więcej
2014-02-07
więcej
2014-01-22
więcej
2014-01-13
więcej
2013-12-09
więcej

Wcześniejsze wiadomości:

Nabór wniosków

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich ogłasza nabór dla działań „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz małych projektów

LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza nabór dla działań „Odnowa i rozwój wsi” oraz małe projekty

LGD Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego ogłasza nabór dla działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,„Odnowa i rozwój wsi” oraz małe projekty

Lokalna Grupa Działania (LGD) Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi ogłasza tematyczny nabór wniosków dla działania „Odnowa i rozwój wsi” - dodatkowe środki

Lokalna Grupa Działania (LGD) Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi ogłasza tematyczny nabór wniosków dla działania tzw. Małe projekty

Lokalna Grupa Działania (LGD) Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi ogłasza tematyczny nabór wniosków dla działania tzw. Małe projekty - dodatkowe środki

LGD Stowarzyszenie „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju ogłasza nabór dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

LGD „Siła w Grupie” ogłasza nabór dla działań „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz małych projektów

Nabór w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

Nabór dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013