SZKOLENIA

Szkolenia z zakresu działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Przykłady uchybień w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Szkolenia dla Lokalnych Grup Działania

Szkolenie - "Rola administracji szczebla powiatowego w realizacji PROW 2007-2013"

Wiadomości

2014-09-30
więcej
2014-09-25
więcej
2014-09-25
więcej
2014-09-15
więcej
2014-09-11
więcej
2014-09-10
więcej
2014-09-09
więcej
2014-08-29
więcej
2014-08-26
więcej

Wcześniejsze wiadomości: