SZKOLENIA

Szkolenia z zakresu działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Przykłady uchybień w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Szkolenia dla Lokalnych Grup Działania

Szkolenie - "Rola administracji szczebla powiatowego w realizacji PROW 2007-2013"

Wiadomości

2014-08-07
więcej
2014-08-04
więcej
2014-07-30
więcej
2014-07-25
więcej
2014-07-25
więcej
2014-06-17
więcej
2014-06-17
więcej
2014-05-27
więcej
2014-05-23
więcej

Wcześniejsze wiadomości: